sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Kim Ngân
Giám Đốc - 0902 409 906

Túi PE lòng trong bao Jumbo

Túi PE lòng trong bao Jumbo
Túi PE lòng trong bao Jumbo
Túi PE lòng trong bao Jumbo
Túi PE lòng trong bao Jumbo
Túi PE lòng trong bao Jumbo
Túi PE lòng trong bao Jumbo

Túi PE Zipper

Túi PE Zipper
Túi PE Zipper
Túi PE Zipper
Túi PE Zipper

Túi nilon PP

Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP
Túi nilon PP